top of page

DATA PROTECTION POLICY

DATA PROTECTION POLICY.jpg

 

Политика за поверителност

 

Каква е сигурността на твоите лични данни ?

С влизането в сила на ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива, АСТРОБОКС ЕООД осигури максимално съответствие на своите политики за защита на лични данни с правилата на Регламента. Личните данни на всеки един клиент се събират единствено дотолкова, доколкото са необходими за целите на изпълнението на дейности, свързани с използването на уебсайта.

Високо ниво на защита

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www.yoga-astrology-arts.com, АСТРОБОКС ЕООД, обработва личните данни на всеки клиент законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Данните се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. Ние предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване и коригиране на неточни лични данни, като са взети предвид целите, за които те се обработват. Личните данни се поддържат в актуален вид, съхраняват се във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Начинът, по който се обработват личните данни, гарантира подходящо ниво на сигурност включително защита срещу неразрешено  или незаконосъобразно обработване, както и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

Кои категории лични данни обработваме?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: Когато си създавате акаунт в нашия сайт, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, фамилно име и телефон за връзка;

Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата ни чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни. Можете да разгледате политиките за конфиденциалност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 

Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни:

 

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт и изпълнение на поръчките Ви, включително за следните цели:

  • за дейности, свързани с използването на сайта и изпращане на запитвания;

  • за установяване на връзка по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция и изършване на записвания за различни събития;

  • извършване на плащания по направените поръчки.

 

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни, съхранявани за горните цели ще се съхраняват за срок до 3 години от предоставянето им от потребителя. Използваме този тригодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на евентуални въпроси и оплаквания.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради други причини сред които, но не само установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъдте уведомени незабавно.

 

Вашите права

 

Право на коригиране или попълване

Имате право да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на достъп

Имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на им.

Право на изтриване („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

Ние не изтриваме данните, за които имаме законово задължение да ги съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на преносимост

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

Политика за използване на бисквитки

Уебсайтът www.yoga-astrology-arts.com автоматично събира определена информация за Вас при неговото използване. Тази информация се използва единствено за целите на администриране на уебсайта и предоставянето на статистики за оценяване употребата на сайта. Използваме бисквитки единствено, за да запомним Вашите предпочитания по време на посещенията Ви, както и при бъдещи посещения, ако междувременно бисквитката не е била изтрита. Посетителите на сайта, които не желаят да приемат бисквитки, трябва да настроят браузърите си по начин, който ограничава тяхната употреба преди посещаването на сайта. По този начин, обаче, се ограничават и определени характеристики от сайта и той може да не функционира правилно без тяхна помощ.

Наименование на Доставчика: „АСТРОБОКС" ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Стрелбище 99

Данни за кореспонденция: bistriada@gmail.com

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни. Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,тел.: 02/91-53-518; Email: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

bottom of page